Giáy siu nhôm, giấy siu nhôm Bách Sơn

Giấy siu nhôm

$Call0936 314 651

Thông tin sản phẩm


Giấy siu nhôm

Giấy siu nhôm

Giấy siu nhôm

Giấy siu nhôm dùng trong nghành thực phẩm, dược phẩm, dùng để siu miệng lo, chai bảo vệ sản phẩm bên trong.

Giấy siu nhôm