Hệ thống đóng chai 3000 chai | He thong dong chai 3000 chai

Hệ thống đóng chai 3000 chai/h

$Call

Thông tin sản phẩm


Hệ thống đóng chai 3000 chai/h

Hệ thống đóng chai 3000 chai/h

Hệ thống đóng chai 3000 chai/h

 

Công ty TNHH máy móc và Công Nghệ Bách Sơn
Địa chỉ : Số 67 – Giáp Nhị – Trương Định – Hoàng Mai – HN
Tel : ( 84 – 4) 36425214 . Fax : ( 84 – 4 ) 36425214
Website : bachsonmt.com – Email: bachson0809@gmail.com

Từ khóa: