Máy đóng gói dạng bột, gia vị, máy đóng gói dạng bột

Máy đóng gói dạng bột, gia vị

$Call 0942 059 558

Thông tin sản phẩm


Máy đóng gói dạng bột, gia vị

Máy đóng gói dạng bột, gia vị

Máy đóng gói dạng bột, gia vị

Phạm vi sử dụng: Máy dùng để  đóng gói túi đường các loại nguyên liệu dạng bột , túi các loại như bột canh , gia vị  , muối ăn

Đặc điểm: Máy đóng gói có thể tự động tạo túi, đỏ nguyên liệu, cắt túi, tính số l­ượng, in date

Nguyên liệu đóng gói: AL+PE, PET,PET+PE hoặc các cuộn nguyên liệu dán dùng nhiệt

Máy đóng gói dạng bột, gia vị