Máy Hàn Miệng Túi | Máy hàn miệng túi, máy hút chân không - Part 2
$Call

Máy hàn miệng túi PFS SF-100

Máy hàn miệng túi PFS SF-100 | HotLine 1: 0936 314 651 HotLine 2: 0942 059 558

chi tiết
$Call

Máy hàn miệng túi bằng tay DUOQI SF-100

Máy hàn miệng túi bằng tay DUOQI SF-100 | HotLine 1: 0936 314 651 HotLine 2: 0942 059 558

chi tiết
$Call 0942 059 558

Máy đóng gói túi nhấn tay

Máy đóng gói túi nhấn tay dùng để đóng gói miệng túi các loại túi như bánh kẹo

chi tiết
Page 2 of 212